Kaikista viranomaistutkimusten tuloksista jopa 99,98 prosenttia täytti talousveden laadulle asetetut terveysperusteiset vaatimukset vuonna 2020. Laatuvaatimukset täyttyivät 142 vedenjakelualueella eli lähes 97 prosentilla kaikista suurista vedenjakelualueista.